Puitbriketist

Tere tulemast, hea külastaja!

 

Meie ettevõtte missioon on pakkuda oma klientidele võimalust saavutada maksimaalset kokkuhoidu oma eluaseme kütmisel, tehes seda läbi Eestimaa kauni looduse hoidmise ja säästmise.

Arenenud maailm liigub üha rohkem selle suunas, et meid ümbritsev loodus ja keskkond säiliks võimalikult puhta ja tervena, et meie lapsi ümbritseks vähem mürkaineid ja saasta, et ka tulevastel põlvedel oleks kust soojusenergiat ammutada. Kuna me elame piirkonnas, kus kolm neljandikku ajast on külm, niiske ning suhteliselt ebameeldiv kliima, siis kulub suur osa meie kallist ajast oma majapidamise soojusenergiaga tegelemiseks ja ka ostmiseks.

Missuguseid küttematerjale on senini Eesti majapidamistes eelistatud?

 • Kütteõli
 • Elekter
 • Gaas
 • Turbabrikett
 • Puit (reeglina ebamäärase niiskusprotsendiga)

Need kütteliigid aga toovad endaga kaasa ebasoovitavaid kõrvalnähte, nagu:

 • soodustavad allergiaid ja haigusi
 • lühendavad küttekollete eluiga
 • kahjustavad loodust
 • jätavad palju põlemisjääke (tuhk, tahm, nõgi, pigi, jne.)
 • nõuavad palju ruumi ja eritingimusi ladustamiseks
 • maksavad liiga palju võrreldes saadava energiahulgaga

Oleme õnnelikud, et saame pakkuda oma klientidele uuelaadset, kõige kaasaaegsemat, loodussäästlikumat ja inimsõbralikumat kütmisvõimalust -säästlikku kütmist puitbriketiga! See on biokütus, mis aitab meil kokku hoida raha, ruumi, hoiab meie küttekolded puhtad ja säästab meie ja meie laste tervist ning hoiab meie Eestimaa loodust. Vaatame koos, mis on puitbrikett ja tema eelised võrreldes traditsiooniliste kütmisviisidega.

Vaatame lähemalt, mis on puitbrikett ja tema eelised võrreldes traditsiooniliste kütmisviisidega.